Tehnički pregled

Tehnički pregled

Završetak građevinskih radova označava početak završne faze investicijske izgradnje, a ta je ishodovanje uporabne dozvole te upis prava vlasništva.

Po završetku radova investitor u elektroničkom obliku putem sustava eDozvola ili u nadležnom upravno tijelu za graditeljstvo i prostorno uređenje (popis po županijama dostupan na službenoj stranici Ministarstva za prostorno uređenje, graditeljstvo i državnu imovinu podnosi zahtjev za izdavanjem uporabne dozvole. Ministarstvo ili nadležno upravno tijelo je dužno u roku od trideset, odnosno petnaest dana od dana primitka urednog zahtjeva obaviti tehnički pregled građevine. Tehnički pregled je nužni korak koji predstoji ishođenju uporabne dozvole.

Tko prisustvuje tehničkom pregledu?

Na tehnički pregled se pozivaju svi sudionici u gradnji (investitor, projektant, nadzor, revident i izvođač)  i svi predstavnici javnopravnih tijela koja su u postupku lokacijske odnosno građevinske dozvole utvrdili posebne uvjete. Ovo je izuzetno važno kako bi se prilikom tehničkog pregleda voditelju tehničkog pregleda i predstavnicima javnopravnih tijela omogućila pojašnjenja potrebna za obavljanje pregleda. Voditelj postupka izdavanja uporabne dozvole se smatra voditeljem tehničkog pregleda iako ministarstvo može za svog predstavnika odrediti neovisnu osobu. Ukoliko netko od sudionika u gradnji ne može prisustvovati tehničkom pregledu, voditelj na osnovu toga tehnički može odgoditi ili odraditi provedbu onih radnji koje se mogu provesti bez nedostajućeg sudionika. Ipak, ponekad situacija dopušta pismeno očitovanje sudionika u slučaju nemogućnosti fizičke prisutnosti.

Kako izgleda tehnički pregled građevine?

Tehnički pregledCijeli proces prati evidentiranje informacija u Zapisnik o tehničkom pregledu. Zapisnik o tehničkom pregledu sadrži podatke poput: prisutnih sudionika u gradnji i predstavnika javnopravnih tijela, podatke o građevinskoj dozvoli i glavnom projektu kao njenom sastavnom dijelu, podatke o iskolčenju građevine, popisu građevinskih dnevnika, izjavama nadzornog inženjera, izvođača, projektanta i revidenta te drugim podacima ovisno o okolnostima gradnje. Nadalje, unose se podaci značajni za izdavanje uporabne dozvole i to naročito u pogledu ispunjavanja  temeljnih zahtjeva za građevinu i lokacijskih uvjeta. Naposlijetku svi prisutni potpisuju Zapisnik te ukoliko se utvrdi da je građevina izvedena prema projektu i građevinskoj dozvoli, uporabna dozvola se izdaje u roku od osam dana.

Što u slučaju ne ishođenja uporabne dozvole?

Prilikom pregleda građevine postoji vjerojatnost uočavanja nedostataka i manjkavosti slijedom kojih je moguće odbijanje zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole. Ukoliko je to slučaj, investitor se upućuje na popravak nedostataka u roku od devedeset dana ukoliko korekcija nedostataka ne uzrokuje izmjenu i/ili dopunu građevinske dozvole, odnosno glavnog projekta. Prilikom vođenja Zapisnika na novom tehničkom pregledu, utvrđuje se otklanjanje nedostataka.

Što kada glavni projekt predviđa korištenje jednog dijela građevine prije dovršetka cijele?

U ovom slučaju se izdaje uporabna dozvola za dio građevine pa se na tehničkom pregledu cijelog objekta ne provode radnje i ne prikupljaju dokazi da dio koji je prethodno prošao tehnički pregled, odnosno ishodio uporabnu dozvolu.

Obratite se stručnjacima

S obzirom da za sve klijente možemo odraditi cijeli proces “od projekta do objekta”, slobodno nam se obratite kako bismo Vas pravilno usmjerili u procesu do izgradnje Vašeg budućeg objekta. Naši djelatnici Vam stoje na raspolaganju te smo tehnička podrška u procesu projektiranja i gradnje.

Obratite nam se s povjerenjem na sljedeći kontakt obrazac!