Što je ETICS sustav?

Bilo da gradite novi objekt ili pak krećete sa sanacijom i/ili energetskom obnovom postojećeg, sigurno ste se susreli s pojmom ETICS fasadnog sustava.

ETICS je skraćenica od engleskog izraza External thermal insulation composite system što bi u prijevodu na hrvatski jezik značilo povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju, a moguće ga je pronaći i pod nazivom kontaktna fasada ili pak kontaktni sustav pročelja. Ime sustava na njemačkom jeziku glasi Wärmedämmverbundsystem – WDVS.

Od čega se sastoji ETICS?

Komponente ETICS-a postaju sustav kada se tvornički proizvedeni materijali sukladno pravilima struke ugrade propisanim redoslijedom. Osnovne komponente ETICS sustava su redom:

1.1. Presjek strukture ETICS sustava

1.1. Presjek strukture ETICS sustava [1]

  1. zid koji se izolira, isti može biti armiranobetonski, od opeke, drvene podloge poput OSB ploča, cement-vlaknaste ploče ili gips-vlaknaste ploče, u svakom slučaju je postojeći zid potrebno otprašiti, očistiti, poravnati ili ispuniti pukotine kako bi površina bila što pogodnija za izradu ETICS sustava,
  2. mort za lijepljenje jest tvornički pripremljen polimer-cementni mort ili pastozno disperzijsko ljepilo čija je svrha osigurati čvrstu vezu između zida i toplinske izolacije,
  3. toplinsko izolacijska ploča za koje se najčešće odabire ekspandirani polistiren (EPS ili stiropor) i mineralna vuna dok se ekstrudirani polistiren (XPS) koristi u područjima koja su izložena vodi ili udarnim opterećenjima poput sokla objekta,
  4. mort za armaturni sloj je kao i mort za lijepljenje polimer cementnog sastava ili je riječ o pastoznom disperzijskom ljepilu, u prvi sloj se utiskuje staklena mrežica dok ju drugi zatvara te čini završnu podlogu na koju će se nanositi završno dekorativna žbuka,
  5. alkalno otporna staklena mrežica je pletivo koje „armira“ cjelokupni sustav te sprječava pukotine koje bi nastale djelovanjem vjetra, mehaničkim udarcima i higro-termičkim naprezanjima,
  6. završno-dekorativna žbuka može biti od različitog materijala: plemenita mineralna žbuka, silikatna, silikatno-silikonska, silikonska i akrilatna žbuka, završna obloga svakako doprinosi estetskoj vrijednosti objekta, međutim ista ima jednu od ključnih uloga na funkcionalnost cijelog ETICS sustava,
  7. pričvrsnica se ugrađuje u čvrstu podlogu zida, a njihov broj se određuje na temelju opterećenja vjetrom i nosivosti same pričvrsnice.

Kolika je trajnost ETICS sustava?

Pored izvedbe sustava po pravilima struke te sukladno uputama proizvođača, velik udio u trajnosti sustava ima redovno održavanje fasade poput pranja i farbanja pročelja ( svakih 5 do 10 godina) te hidrofobiranje pročelja bezbojnom impregnacijom. Ukoliko se postupa sukladno navedenim primjerima možemo očekivati uporabni vijek od oko 25 godina.

Ponekad ETICS sustav može biti izveden po pravilima struke i sukladno uputama proizvođača ali neovisno o tome, s vremenom izgubiti svoju estetsku vrijednost. Mogući uzroci su razni, a mogu podrazumijevati loše projektirane strehe krova koje ne štite pročelje od direktnog pada oborina, loše izvedena odvodnja oborinskih voda (žlijebovi i oluci) ili pak nepovoljna orijentacija objekta (prema sjeveru) te veoma vlažna i hladna klima.

Koliko izolacija doprinosi uštedi energije?

Toplinsko izolacijske ploče su dio ETICS sustava koje u najvećoj mjeri doprinose toplinskoj izolaciji objekata. Kod objekata novogradnje se najčešće ugrađuje EPS (stiropor) u debljini od 15 cm ili mineralna vuna debljine 12 cm – ploče ovih debljina daju otprilike ekvivalentnu razinu toplinske izolacije s obzirom da je stiropor nešto lošiji izolator od mineralne vune.

Svi materijali od kojih je neki objekt izgrađen provode određenu količinu topline s obzirom na svoja fizikalna svojstva uvjetovana veličinom i razmještajem čestica (kemijski sastav), brojem i veličinom pora te sadržajem vlage. Navedeno je uvod u grafiku koja je priložena u nastavku. Na dijagramu je moguće uočiti potrebnu debljinu materijala kojom se osigurava isti toplinski otpor kakav ima mineralna vuna debljine 5,00 cm.

Debljina materijala kojom se postiže jednak toplinski otpor za sve materijale

Debljina materijala kojom se postiže jednak toplinski otpor za sve materijale [2]

Dakle, 5,00 cm mineralne vune „jednako izolira“ kao i 5,20 cm stiropora, 54,20 cm šuplje opeke ili pak 248,00 cm armiranog betona – upravo je ova usporedba ključna za razumijevanje značaja toplinske izolacije objekta.

Obratite se stručnjacima

Za savjete oko izvedbe ETICS sustava i fasaderskih radova te za angažiranje profesionalaca s dugogodišnjem iskustvom obratite nam se s povjerenjem na sljedeći kontakt obrazac.

______

1] Smjernice za izradu ETICS sustava, Hrvatska udruga proizvođača toplinsko fasadnih sustava, izdanje IV., 2016

[2]  Toplinska svojstva građevinskih materijala, predavanja iz kolegija Građevinske fizike na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu