Pukotine u zidovima

Tekst u nastavku donosi pregled sustava rješenja za različite vrste pukotina koje mogu biti prisutne u zidanim zidovima. Objašnjena je primjena sustava, način izvedbe te korišteni materijali. Radi lakše orijentacije u tekstu u nastavku je prikazan dijagram.

Sanacija od potresa – rješenja

Pukotine širine veće od 10 mm

a) Ponovno zidanje dijela zida

Uklanjanje oštećene opeke oko područja linijske pukotine te ponovno zidanje novim elementima s ciljem uspostavljanja kontinuiteta zida se naziva još i „scuci-cuci“ metoda. Riječ je o metodi koja se primjenjuje kod teško oštećenih dijelova zidova te se pritom koristi materijal (opeka) koja je oblikom, dimenzijama, krutošću i čvrstoćom slična opeci u izvornom zidu. Na slici u nastavku je prikazana metoda ponovnog zidanja.

Slika 1. Ponovno zidanje dijela zida, ili scuci-cuci metoda, izvor: UPPO

Pukotine mogu biti posljedica različitog stupnja oštećenja zida. Ukoliko su one manje, zahvat se može izvesti samo na jednoj strani zida dok veće zahtijevaju koordinirano djelovanje s obje strane. Oni stari elementi koji su u dobrom stanju: bez pukotina ili drugih vidljivih oštećenja mogu se ponovno upotrijebiti što podrazumijeva manje uloženih sredstava i jeftiniju izvedbu radova.

Posebnu pozornost je potrebno posvetiti novougrađenim materijalima, oni moraju biti kompatibilni s mehaničkim, kemijskim i fizikalnim karakteristikama zida. Za zidanje je potrebno koristiti mortove koji ne sadrže cement poput MapeWall Muratura Grosso ili MapeWall Muratura Fine na bazi hidrauličnog vapna.

Slika 2. Prijenos vlastite težine opeke

Uklanjanje započinje čišćenjem morta iz sljubnica i uklanjanjem opeka bez udaranja ili unošenja vibracija u već oslabljeni zid. Ponekad je opeku moguće ručno izvlačiti (ukoliko je zid više rastrošen) dok je ponekad potrebno koristiti hidrauličke dizalice kako bi se podupro zid na kojem se vrše radovi. Podupiru se i dijelovi zidova koji prenose silu na područja u kojima se provodi zamjena elemenata. Na slici 2. je prikazan prijenos sila vlastite težine opeka na druge opeke.

Slika 3. Uklonjena opeka, izvor: Mapei

Slika 4. Zidanje s novim elementom, izvor: Mapei

Ugradnja novih elemenata se odvija istovremeno s uklanjanjem starih i oštećenih i to odozdo prema gore. Slike u nastavku prikazuju primjenu morta na bazi hidrauličkog vapna poput MapeWall Muratura Grosso ili MapeWall Muratura Fine.

b) Preslagivanje zida

Preslagivanje zida se koristi kod teško oštećenih zidova ili njihovih dijelova koje nije moguće ili nije rentabilno sanirati na neki priznati način. S obzirom da se pristupa rušenju ziđa, potrebno je osigurati sve uvjete za sigurno obavljanje posla koji se tiču osiguranja i pridržavanja ostalih konstruktivnih elemenata.

Ukoliko se prilikom uklanjanja zida ili njegovog dijela uoče stari elementi koji su u dobrom stanju: bez pukotina ili drugih vidljivih oštećenja, moguće ih je ponovno upotrijebiti što podrazumijeva manje uloženih sredstava i jeftiniju izvedbu radova. Svi ostali opečni elementi koji će biti ugrađeni trebaju biti u skladu s originalnim: sličnih dimenzija, ali poboljšane kvalitete.

Prilikom integriranja novog dijela konstrukcije u stari uvijek postoji bojazan od slabe ili nedovoljne povezanosti sustava. U takvom slučaju se za učvršćenje i povezivanje koristi čelična armatura, čelične stezaljke ili se kritična mjesta oblažu armiranim cementnim mortovima ili betonom.

Obratite se stručnjacima

S obzirom na veliko iskustvo u projektiranju i izvođenju sanacijski radova za sve klijente možemo odraditi cijeli proces sanacije. Slobodno nam se obratite kako bismo Vas pravilno usmjerili u procesu sanacije i rekonstrukcije vašeg objekta. Naši djelatnici Vam stoje na raspolaganju te smo tehnička podrška u procesu projektiranja i izvođenja radova.

Obratite nam se s povjerenjem na sljedeći kontakt obrazac!

da za sve klijente možemo odraditi cijeli proces “od projekta do objekta”, slobodno nam se obratite kako bismo Vas pravilno usmjerili u procesu gradnje ili rekonstrukcije vašeg objekata. Naši djelatnici Vam stoje na raspolaganju te smo tehnička podrška u procesu projektiranja i izvođenja radova.

Obratite nam se s povjerenjem na sljedeći kontakt obrazac!