Tekst u nastavku donosi pregled sustava rješenja za različite vrste pukotina koje mogu biti prisutne u zidanim zidovima. Objašnjena je primjena sustava, način izvedbe te korišteni materijali. Radi lakše orijentacije u tekstu u nastavku je prikazan dijagram.

Foto: Sanacija od potresa – rješenja

Pukotine do 10 mm širine

1. Zatvaranje mortom – primjena kod tankih zidova

Pukotine manje širine u tanjim zidovima mogu biti sanirane na način da se šupljine zapunjavaju mortom. Nakon uočavanja pukotine, potrebno je očistiti žbuku 30 centimetara oko pukotine te samu pukotinu od rastrošenog i slabo vezanog materijala. Nakon otprašivanja pukotine preporučljivo ju je i isprati vodom.

Pristupa se spravljanju morta poput Mape-Antique Allettamento kojim se zapunjavaju pukotine. Preko pukotine s ciljem ojačanja iste postavlja se FRCM ojačanje.

Princip rada FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix) je saniranje pukotina te posljedično  ojačanje zidova. Sustav se u kratkim crtama sastoji od alkalnootpornih mrežica i dvokomponentnog morta.

Na podlogu se nanosi dvokomponentni mort visoke duktilnosti poput Planitop HDM Restauro u koji se dok je još svjež umeće alkalnootporna armaturna mrežica od staklenih vlakana kao Mapegrid G 120 ili Mapegrid G 220. Dok je prvi sloj morta još uvijek svjež, preko mrežice se nanosi još jedan sloj istovrsnog morta.

Po sušenju morta, površinu je potrebno obraditi žbukom na bazi prirodnog hidrauličkog veziva poput Mape-Antique Intonaco NHL i to do debljine postojeće okolne žbuke.

Slika 1. Utiskivanje mrežice u mort, izvor: Mapei

Slika 2. Nanošenje drugog sloja morta preko mrežice izvor: Mapei

Slika 3. Nanošenje završne obrade, izvor: Mapei

Završna obrada najčešće podrazumijeva primjenu gleta poput Mape-Antique FC civile. Posljednji korak sanacije čini boja za zidove za što preporučamo uporabu boja na osnovi silikonskih smola u vodenoj disperziji poput boje Silancolor. Ovakve boje nude velike prednosti u odnosu na ostale, primarno zbog svojstva paropropusnosti koje omogućava „disanje zida“ i normalnu izmjenu vlažnosti odnosno sprečava kondenzaciju vlage, ali je ujedno i vodoodbojna – površina se ne prlja i veoma je postojana na čišćenje.

2. Injektiranje – primjena kod debljih zidova

Injektiranje se primjenjuje za sanaciju pukotina u debelom ziđu. Kao injekcijska smjesa koristi se hidrauličko vezivo s punilima.

Pukotine i praznine predmetnog zida se zabrtvljuju mortom poput Mape-Antique Allettamento ili MapeWall Muratura Fine kako bi se spriječilo eventualno istjecanje injekcijske smjese.

Bušilicom je potrebno bušiti rupe do 2/3 dubine zida i to na kvadratnim udaljenostima 50 x 50 cm promjera 2,0 do 4,0 cm. U rupe se ugrađuju cjevčice ili injektori koji se učvršćava istim mortom kao i za zapunjavanje praznina. Dan prije injektiranja se kroz iste te cjevčice zasićuje unutrašnjost zida vodom.

Smjesa za injektiranje jest hidrauličko vezilo poput Mape-Antique I-15 ili MapeWall Inject&Consolidate koje se nakon miješanja s vodom injektira u zidove.

Slika 1. Bušenje rupa u zidu, izvor: Mapei

Slika 2. Učvršćivanje cjevčica ili injektora, izvor: Mapei

Slika 3. Ispunjavanje rupa smjesom, izvor: Mapei

Slika 4. Injektiranje, izvor: Mapei

Na slici 4. je prikazana shema bušenja rupa i montiranja cjevčica za potrebe injektiranja zida. Oznake:

  1. Postojeći zid
  2. Mort za učvršćivanje cjevčica ili injektora
  3. Mjesto na kojemu se ulijeva injekcijska smjesa

Obratite se stručnjacima

S obzirom na veliko iskustvo u projektiranju i izvođenju sanacijski radova za sve klijente možemo odraditi cijeli proces sanacije. Slobodno nam se obratite kako bismo Vas pravilno usmjerili u procesu sanacije i rekonstrukcije vašeg objekta. Naši djelatnici Vam stoje na raspolaganju te smo tehnička podrška u procesu projektiranja i izvođenja radova.

Obratite nam se s povjerenjem na sljedeći kontakt obrazac!