Ukoliko su oštećenja zidanih zidova isključivo lokalizirana u mortu (pukotine) bez oštećenja opeka, može se primijeniti metoda djelomične zamjene morta u sljubnicama.

Djelomična zamjena morta u sljubnicama podrazumijeva uklanjanje oštećenog morta u sljubnicama te zamjenu novim mortom koji ima bolja mehanička svojstva te je trajniji. Ovakva metoda je u skladu s tradicionalnim postupcima održavanja te je stoga primjenjiva i u građevinama koje su veće starosti i/ili dio povijesne baštine.

Slika 1. Uklanjanje morta iz sljubnica, izvor: UPPO

Važno je za napomenuti da se prilikom sanacije ne bi trebali primjenjivati cementni mortovi s obzirom da povijesni mortovi u svom sastavu nisu imali cement. S ciljem izbjegavanja neželjenih kemijskih, fizikalnih i mehaničkih reakcija predlaže se primjena bezcementnih mortova poput Mape-Antique Allettamento. Mort Mape-Antique Allettamento je pripravljen od hidrauličkog vapna, eko pucolana, prirodnog pijeska, specijalnih aditiva i mikro vlakana primjenom kojeg će se povećati otpornost zidanih konstrukcija na djelovanje vertikalnih i horizontalnih opterećenja.

Radovi započinju uklanjanjem žbuke sa zidova na kojima se vrše radovi te struganjem morta iz sljubnica i to do 1/3 debljine zida. Ukoliko su oštećenja morta prisutna na obje strane zida, odnosno ukoliko je potrebno ukloniti mort s obje strane, radi sprječavanja pojave nestabilnosti ziđa potrebno je radove izvršiti s jedne, a onda druge strane zida. Prilikom uklanjanja morta savjetuje se primjena tradicionalnih alata kako bi se izbjeglo unošenje vibracija električnih alata u ziđe.

Kako bi se izbjegla mogućnost da zid upije vodu koja se nalazi u mortu (ovo bi umanjilo svojstva morta), potrebno ga je zasititi vodom te potom dopustiti da višak vode ispari, a površina opeke na dodir bude suha. Potom se pripravlja mort koji se nanosi u sljubnice.

Slika 2. Ilustrirani postupak, izvor: UPPO

Slika 3. Prikaz obostranog zahvata na zidu, izvor: UPPO

Obratite se stručnjacima

S obzirom da za sve klijente možemo odraditi cijeli proces “od projekta do objekta”, slobodno nam se obratite kako bismo Vas pravilno usmjerili u procesu gradnje ili rekonstrukcije vašeg objekata. Naši djelatnici Vam stoje na raspolaganju te smo tehnička podrška u procesu projektiranja i izvođenja radova.

Obratite nam se s povjerenjem na sljedeći kontakt obrazac!