Projektiranje

Usluge

Arhitektonski projekt
Arhitektonski projekti određuju funkcionalne, tehničke, ekonomske i oblikovne sastojke oblikovanja prostora. Nudimo izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata.
Projekt konstrukcije
Građevinski projekt konstrukcije uključuje statički proračun zgrade gdje se prema važećim propisima određuju glavni nosivi elementi zgrade. 
Projekt vodoopskrbe i odvodnje
Građevinski projekt instalacija definira glavne trase i elemente vodoopskrbnog i odvodnog sustava uključujući proračune tlakova.
Nadzor gradnje
Stručni nadzor gradnje podrazumijeva obavljanje svih poslova koje određuje područje prostornog uređenja i gradnje, a obavlja ga stručni nadzorni inženjer.
Upravljanje projektom
Upravljanje projekta je planiranje, delegiranje, savjetovanje i kontroliranje svih faza i aspekata projekta u svrhu maksimalizacije zadanih ciljeva po pitanju kvalitete izvedbe.
Tehničko savjetovanje
Stručno savjetovanje investitora tijekom procesa gradnje osigurava investitoru da sve svi dionici gradnje ili projektiranja drže propisanih uvjeta, pravila i zakona. Savjetovanjem osiguravamo realizaciju svih planova.
Dizajn interijera
Dizajn interijera je proces savjetovanja pri uređenju interijera, izrada idejnog rješenja prostora, izrada 3D vizualizacije prostora, te odabir svih ostalih detalja koji čine smisleni interijer.
Energetsko certificiranje zgrada
Energetski pregled i certificiranje zgrada je skup radnji koji se rade u svrhu izdavanja energetskog certifikata objekta koji sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade i slično.
Projekti energetske obnove
U skladu s uvjetima natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nudimo cjelovitu uslugu izrade projektne dokumentacije energetske obnove kuća i zgrada. Sastoji se od izrade  projektne dokumentacije i troškovnika radova.
Etažiranje
Izradom elaborata etažiranja uspostavlja se vlasništvo nad određenim dijelom objekta te se tako uspostavljeni odnosi unutar objekta upisuje u zemljišne knjige. Etažirati se mogu stambeni objekti s dvije ili više samostalnih funkcionalnih jedinica.
Projekti sanacije
Projekt sanacije podrazumijeva izradu projektne dokumentacije koji analizira potencijalne rizike kod visokogradnje i izradu troškovnika i načina kako sanirati postojeću građevinu.
Izrada troškovnika
Troškovnik je popis građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova koji je nužno napraviti prilikom adaptacije ili gradnje objekta. Izradom troškovnika investitor može planirati troškove, a izvođač na temelju njega investitoru izdaje ponudu.

Kako izgledaju naši gotovi projekti? 

Vidi više projekata

Kako možemo pomoći s Vašim projektom?

Kontakt podaci:

  • info@dominvest.hr

  • 01 / 4242 250

  • Zagrebačka cesta 143 A, Zagreb

Dogovorite sastanak ili zatražite savjet naših stručnjaka. Veselimo se gradnji zajedničke priče!