Tko je ovlašten za izradu projekata i projektiranje

Nakon što ste kupili građevinsko zemljište, slijedi vam detaljnije planiranje vašeg budućeg objekta. U tome će vam pomoći stručnjaci – projektanti bez kojih ovaj projekt ne biste mogli izvesti. Projektant je fizička osoba koja ima ovlaštenje za poslove projektiranje. Da bi projektant imao samostalno ovlaštenje za odrađivanje poslova projektiranje mora biti upisan u Hrvatsku komoru arhitekata ili Hrvatsku komoru inženjera u graditeljstvu. Ako u projektiranju sudjeluje više projektanata, investitor je dužan imenovati glavnog projektanta. Tada je glavni projektant odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata. Projektant je također odgovaran da projekti koje izrađuje ispunjavaju propisane uvjete, da su izrađeni u skladu s lokacijskom dozvolom, da ispunjavaju bitne zahtjeve za građevinu, da su usklađeni sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i drugim važnim propisima. Izdani projekt projektant mora ovjeriti svojim pečatom i potpisom i time garantira da je sve u skladu s propisima.

Kako odabrati projektanta

Prilikom potrage projektanta provjerite njegove reference, ima li važeću licencu i za koju cijenu izrađuje projekte. Naravno, cijena ne bi trebala biti ključna za izbor, ali je svakako važna. Od velike je važnosti da projektant bude lokacijski blizu vas. Često će biti potrebe da se tijekom procesa nekoliko puta nađete na lokaciji i prođete važne informacije. To je posebno važno prilikom planiranja i izrade idejnog rješenja. Izađite na teren s potencijalnim projektantom, porazgovarajte i vidite jeste li „kliknuli“. Važno je da s projektantom imate partnerski odnos, jer jedino je tako moguće dobiti kvalitetan završni rezultat. Izložite svoje želje, a od potencijalnog projektanta očekujte da nadopuni vaše želje i da ih pretoči na papir, odnosno u projekt.

Kvalitetan projektant će:

  •  Saslušati i savjetovati vas
  • Upoznati vas s eventualnim ograničenjima
  • Pripremiti nekoliko idejnih rješenja
  • Otvoreno komunicirati s vama
  • Ponuditi finalnu cijenu bez skrivenih troškova
  • Držati se ugovorenih rokova

Obveze projektanta

S odabranim projektantom sklopite ugovor gdje će biti jasno označeno koju dokumentaciju će izdati za vas, za koju cijenu i u kojem roku.

Projektant s kojim ste sklopili dogovor je:

  • Odgovoran da projekti koje izrađuju zadovoljavaju uvjete Zakona o prostornom uređenju i gradnji, posebnih zakona, te drugih propisa
  • Odgovoran da su idejni i glavni projekt izrađeni sukladno zahtjevima graditeljske regulative, poštujući Bitne zahtjeve za građevinu, postojećim prostornim planskim rješenjem na području gradnje

Obratite se stručnjacima

Kako bi se kvalitetno, detaljno i točno odredili uvjeti gradnje na pojedinom građevinskom zemljištu, potrebno je znanje i iskustvo u čitanju prostornih planova te komunikacija s Uredima za prostorno uređenje i gradnju u jedinicama lokalne samouprave.

S obzirom da za sve klijente možemo odraditi ključ-u-ruke sistem gradnje Vaše građevine, slobodno nam se obratite kako bismo s Vama našli pravo zemljište za Vašu buduću građevinu. Naši projektanti Vam stoje na raspolaganju te smo tehnička podrška u kupnji budućeg građevinskog zemljišta.

Obratite nam se s povjerenjem na sljedeći kontakt obrazac!