Project Description

Gips – kartonski radovi

Nudimo uslugu:

  1. Izrade spuštenih stropova
  2. Izrade pregradnih zidova
  3. Oblaganje zidova gips kartonskim pločama
  4. Izrada L-maski
  5. Izrada U-maski