Nadzorni inženjer – funkcija i svojstvo

Nadzorni inženjer je fizička osoba (ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer) koja nadzire građenje u ime i za račun investitora. Tome je tako jer Zakon o gradnji pretpostavlja da investitor nema potrebna znanja kako bi obavljao poslove nadzora te je stoga dužan to povjeriti nadzornom inženjeru.

Nadzorni inženjer prisustvuje tijekom izvođenja radova kako bi osigurao usklađenost radova s građevinskom dozvolom, s glavnim ili izvedbenim projektom te s pravilima struke.

Nadzorni inženjer

Zadaća nadzornog inženjera

Pored kontrole izvedbe radova, nadzorni inženjer ovjerava izvedene količine na dnevnoj i mjesečnoj bazi što je od velike važnosti za svakog investitora. Izvođač je dužan voditi građevinski dnevnik u koji svakodnevno bilježi podatke o tijeku i načinu izvođenja radova što provjerava i odobrava nadzorni inženjer. Svaki mjesec izvođač izrađuje građevinsku knjigu u kojoj navodi sve do tad izvedene radove (od prethodne građevinske knjige) prema troškovničkim stavkama. Količine upisane u građevinsku knjigu predstavljaju količine koje je investitor dužan podmiriti u novčanoj protuvrijednosti sukladno ugovorenom troškovniku te je upravo zbog toga značajno da nadzorni inženjer potvrđuje točnost podataka.

Pristup pronalasku nadzornog inženjera odnosno poduzeća koje nudi usluge nadzora je sličan pronalasku izvođačkog poduzeća opisanom u prethodnim tekstovima. Dobro istražite poduzeća koja ulaze u Vaš uži izbor; često se savjetuje i odabir starijeg nadzornog inženjera zbog razine iskustva i vremena kojim raspolažu kako biste osigurali što kvalitetniji nadzor radova.

Obratite se stručnjacima

S obzirom da za sve klijente možemo odraditi cijeli proces “od projekta do objekta”, slobodno nam se obratite kako bismo Vas pravilno usmjerili u procesu do izgradnje Vašeg budućeg objekta. Naši projektanti Vam stoje na raspolaganju te smo tehnička podrška u procesu projektiranja i gradnje.

Obratite nam se s povjerenjem na sljedeći kontakt obrazac!