Jedan od temeljnih zahtjeva za građevinu jest sigurnost u slučaju požara. Različiti materijali na različit način doprinose širenju požara te je upravo zbog toga potrebno poduzeti sve moguće mjere kako bi se korisnicima objekta u slučaju pojave požara omogućio siguran boravak u objektu do evakuacije.

Različiti objekti pripadaju različitim skupinama zaštite od požara. Skupine su definirane gabaritima objekta, smještaju u prostoru te brojem korisnika.

1. zgrade podskupine 1 (ZPS 1)

 • slobodno stojeće zgrade s min. tri strane dostupne vatrogascima za gašenje požara
 • sadrže do 3 nadzemne etaže
 • visina poda najviše etaže za boravak ljudi iznosi 7 metara mjereno od visine vanjskog terena
 • sadrže 1 stan ili 1 poslovnu jedinicu tlocrtne bruto površine do 400 m2
 • imaju do ukupno 50 korisnika
Slika 1. Primjer objekta koji pripada skupini ZPS1 [1]

Slika 1. Primjer objekta koji pripada skupini ZPS1 [1]

2. zgrade podskupine 2 (ZPS 2)

 • slobodno stojeće zgrade i zgrade u nizu
 • sadrže do 3 nadzemne etaže
 • visina poda najviše etaže za boravak ljudi iznosi 7 metara mjereno od visine vanjskog terena
 • sadrže max. 3 stana ili 3 poslovne jedinice tlocrtne bruto površine do 400 m2
 • imaju do ukupno 100 korisnika
Slika 2. Primjer objekta koji pripada skupini ZPS2 [1]

Slika 2. Primjer objekta koji pripada skupini ZPS2 [1]

3. zgrade podskupine 3 (ZPS 3)

 • sadrže do 3 nadzemne etaže
 • visina poda najviše etaže za boravak ljudi iznosi 7 metara mjereno od visine vanjskog terena
 • u njima se okuplja manje od 300 korisnika
Slika 3. Primjer objekta koji pripada skupini ZPS3 [1]

Slika 3. Primjer objekta koji pripada skupini ZPS3 [1]

4. zgrade podskupine 4 (ZPS 4)

 • sadrže do 4 nadzemne etaže
 • visina poda najviše etaže za boravak ljudi iznosi 11 metara mjereno od visine vanjskog terena
 • sadrže 1 stan ili 1 poslovnu jedinicu bez ograničenja tlocrtne bruto površine ili više stanova i više poslovnih jedinica tlocrtne bruto površine do 400 m2
 • u njima se okuplja do 300 korisnika
Slika 4. Primjer objekta koji pripada skupini ZPS4 [1]

Slika 4. Primjer objekta koji pripada skupini ZPS4 [1]

5. zgrade podskupine 5 (ZPS 5)

 • visina poda najviše etaže za boravak ljudi iznosi 22 metara mjereno od visine vanjskog terena
 • nisu razvrstane u ZPS 1, 2, 3 ili 4
 • zgrade koje se uglavnom sastoje od podzemnih etaža
 • zgrade u kojima borave nepokretne i osobe smanjene pokretljivosti te osobe koje se ne mogu samostalno evakuirati (bolnice, domovi za starije, psihijatrijske ustanove, jaslice, vrtići …) i zgrade u kojima borave osobe s ograničenim kretanjem (kaznene ustanove) i/ili imaju pojedinačne prostore u kojima se može okupiti više od 300 osoba
Slika 5. Primjer objekta koji pripada skupini ZPS5 [1]

Slika 5. Primjer objekta koji pripada skupini ZPS5 [1]

6. visoke zgrade

 • visina poda najviše etaže za boravak ljudi iznosi iznad 22 metra mjereno od visine vanjskog terena
  Slika 6. Primjer objekta koji pripada skupini visokih zgrada [1]

  Slika 6. Primjer objekta koji pripada skupini visokih zgrada [1]

Prethodno navedene podskupine zgrada imaju propisane klasificirane sustave toplinskih kontaktnih sustava pročelja.

Tablica 1. Izvod iz Tablice 4. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara koji se odnosi na ETICS sustave

Tablica 1. Izvod iz Tablice 4. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara koji se odnosi na ETICS sustave

S ciljem razumijevanja navedenih oznaka potrebno je zaviriti u literaturu, razlikujemo tri vrste oznaka:

 1. zahtjev u uvjetima požara (oznake od A1 do F) gdje je razred A najbolji,
 2. oslobađanje dima (s1, s2 i s3) gdje je razred s1 najbolji i
 3. oslobađanje gorućih kapljica (d0, d1 i d2) gdje je razred d0 najbolji.
  Tablica 2. Razredi građevnih proizvoda s obzirom na reakciju na požar razvrstavaju se u skladu s HRN EN 13501-1

  Tablica 2. Razredi građevnih proizvoda s obzirom na reakciju na požar razvrstavaju se u skladu s HRN EN 13501-1

Tablica 3. Dodatni razredi građevnih proizvoda ovisno o doprinosu razvoja dima i padanju kapljica u skladu s HRN EN 13501-1

Tablica 3. Dodatni razredi građevnih proizvoda ovisno o doprinosu razvoja dima i padanju kapljica u skladu s HRN EN 13501-1

Kako bi oznake dobile kontekst, označimo najčešće varijante ETICS sustava pripadnim:

ETICS s EPS-om i mineralnom žbukom: B-s1, d0

ETICS s mineralnom vunom i mineralnom žbukom: A2-s1,d0

ETICS fasada izvedena s toplinskom zaštitom od EPS-a i s mineralnom završno dekorativnom žbukom ima razred B-s1, d0 – dakle može se ugrađivati na građevine do ZPS 5. Međutim, kako bi se eliminirala mogućnost širenja požara iz nekog dijela građevine po fasadi, kod zgrada podskupine ZPS4 i ZPS5 u kojima se koristi ETICS sustav s EPS-om, potrebno je napraviti protupožarne pregrade od materijala koji imaju reakciju A1 ili A2-s1, d0 (mineralna vuna).

ETICS fasada izvedena s toplinskom zaštitom od mineralne vune s mineralnom završno-dekorativnom žbukom ima razred A2-s1, d0 – dakle može biti ugrađena na sve građevine s napomenom da je njezina ugradnja na visoke zgrade obvezna.

Dakle, zgrade koje pripadaju grupama do ZPS 5 (a to uključuje većinu obiteljskih kuća i manjih stambenih zgrada), možemo izolirati EPS-om. Međutim, ukoliko objekt pripada grupi ZPS 4 i ZPS 5 potrebno je izvesti protupožarne pregrade odnosno pojaseve od materijala razreda A1 ili A2-s1, d0 (čitaj: mineralne vune) Iako ne postoji obveza, svakako je preporučljivo izvesti zaštitne pojaseve na objektima koji pripadaju skupinama ZPS 1, ZPS 2 i ZPS 3 koje imaju više etaža npr. prizemlje i dva kata.

Načini izvedbe zaštitnih pojasa su različiti od kojih navodimo:

 1. izvedba iznad i oko otvora u širini većoj od 20 cm ili
 2. izvedba iznad otvora u širini većoj od 20 cm na način da je duljina veća od 30 cm od krajnjeg ruba otvora.

Slika 7. Protupožarna pregrada iznad otvora

Slika 7. Protupožarna pregrada iznad otvora

Slika 8. Protupožarna pregrada oko otvora

Slika 8. Protupožarna pregrada oko otvora

Prilikom izvedbe protupožarnih pojaseva valja paziti na izvedbu detalja:

 1. pojas bi trebao „prelaziti“ do 4 cm preko okvira prozora ili vrata

Slika 9. Detalj izvedbe protupožarne barijere iznad otvora na pročelju [1]

Slika 9. Detalj izvedbe protupožarne barijere iznad otvora na pročelju [1]

2. ukoliko se kutija za rolete ugrađuje odmah iznad prozora, zaštitne je pojaseve potrebno izvesti iznad i oko otvora i to na način da je pojas u visini od minimalno 5 cm iznad kutije kako bi se osiguralo dobro pričvršćenje za vanjski zid.

Slika 10. Detalj izvedbe protupožarne barijere oko otvora na pročelju s kutijom za rolete [1]

Slika 10. Detalj izvedbe protupožarne barijere oko otvora na pročelju s kutijom za rolete [1]

3. ukoliko je roleta dio okvira prozora, prozor se tretira kao da nema kutiju za rolete, odnosno može se zaštitno izolirati samo iznad otvora.

Slika 11. Detalj izvedbe protupožarne barijere oko otvora na pročelju s kutijom za rolete koja je dio okvira prozora [1]

Slika 11. Detalj izvedbe protupožarne barijere oko otvora na pročelju s kutijom za rolete koja je dio okvira prozora [1]

Ne treba zaboraviti na horizontalne pojaseve koji se izvode oko cijelog objekta na svakoj drugoj etaži i to u minimalnoj širini od 30 cm. Zaštitne pojaseve mineralne vune je potrebno lijepiti punoplošno kako bi se onemogućio prodor plamena kroz šupljine do gorivog EPS-a.

Slika 12. Protupožarni pojas na svakoj drugoj etaži

Slika 12. Protupožarni pojas na svakoj drugoj etaži

Obratite se stručnjacima

Za savjete oko izvedbe ETICS sustava i fasaderskih radova te za angažiranje profesionalaca s dugogodišnjim iskustvom obratite nam se s povjerenjem na broj: 098 955 6548 ili na e-mail: info@dominvest.hr.

____________

[1] Jelčić Rukavina, M., Carević, M. i Banjad Pečur, I.  Zaštita pročelja zgrada od požara, Priručnik za projektiranje i izvođenje, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, 2017. godina