Toplinski mostovi (TM) su područja na kojima se javljaju gubici topline. Na takvim mjestima je toplinski tok pojačan radi promjene materijala, debljine ili geometrije nekog građevnog dijela.

Mogu se podijeliti prema područjima objekta na kojima nastaju i to na:

  1. geometrijske toplinske mostove
  2. TM uvjetovani materijalom
  3. kombinirani TM
  4. konstruktivni TM
  5. zračni TM i
  6. TM uvjetovani okolinom.

Geometrijski toplinski mostovi po svojem obliku mogu biti točkasti, linijski, plošni i trodimenzionalni.

Primjer točkastih TM jest na mjestima pričvrsnica kod loše izvedbe ETICS sustava (članak sa smjernicama za izradu ETICS-a), a linijskih TM na sudarima zidova na kutovima i u uglovima objekta.

Slika 1. TM na sudaru zidova i stropne ploče [1]

Slika 1. TM na sudaru zidova i stropne ploče [1]

Slika 2. Točkasti TM na mjestu fasadnih pričvrsnica [1]

Slika 2. Točkasti TM na mjestu fasadnih pričvrsnica [1]

Toplinski mostovi uvjetovani materijalom nastaju kada je objekt izveden na način da materijal potpuno ili djelomično prodire kroz omotač zgrade. Primjer toga jest izvedba armirano betonskih ploča u ravnini fasadnih zidova koje imaju različitu toplinsku vodljivost od ostatka elemenata koji se nalaze na fasadi.

Slika 3. TM uvjetovani materijalom [1]

Slika 3. TM uvjetovani materijalom [1]

Slika 4. Primjer TM uvjetovanih materijalom [2]

Slika 4. Primjer TM uvjetovanih materijalom [2]

Kombinirani TM nastaju na mjestima promjene i oblika i materijala nekog objekta. Primjer takvog TM jesu zidovi koji se nastavljaju jedan do drugog ali su različite debljine ili pak konzolni balkoni.

Slika 5. Kombinirani TM [1]

Slika 5. Kombinirani TM [1]

Konstruktivni TM nastaju radi proboja nosive konstrukcije kroz ovojnicu zgrade.

Zračni TM nastaju radi nekontroliranog strujanja zraka poput propuhivanja koje se događa kroz otklopljene prozore. S ciljem optimiziranja utroška energije povoljnije je prozračivanje prozora učiniti potpunim otvaranjem krila prozora u kratkom vremenskom intervalu nego duži period vremena prozor držati otklopljenim. Kratkim prozračivanjem će brže doći do izmjene zraka, a objekt će se manje „ohladiti“.

TM uvjetovani okolinom nastaju na koncentriranim mjestima zagrijavanja ili hlađenja poput radijatora koji se nalaze ispod prozora radi čega je TM izraženiji.

Slika 6. TM uvjetovani okolinom [1]

Slika 6. TM uvjetovani okolinom [1]

Toplinski mostovi su nepovoljna pojava koja uzrokuje veće gubitke energije, kondenzaciju vodene pare na površinama te posljedično razvoj plijesni. Ovakva događanja kroz duži vremenski period mogu uzrokovati koroziju građevinskih elemenata, otpadanje boje i žbuke sa zidova te pucanje elemenata uslijed smrzavanja kondenzata koji je upijen.

Nova fasada, pojava kondenzata

Napravili ste novu fasadu, a na zidovima se pojavljuje kondenzat i plijesan, o čemu je riječ?

Riječ je o relativno čestoj pojavi nakon izvedbe nove fasade na postojećem objektu. Razlog ovome je činjenica da nova fasada s boljom toplinskom izolacijom zapravo pridonosi većem orošavanju na mjestima TM.

Tomu je tako jer je temperatura zidova u objektu bez toplinske izolacije približno jednaka radi čega se kondenzat jednoliko raspoređuje i upija u podlogu. Kod objekta s toplinskom izolacijom veći dio zidova je topliji od temperature rosišta jer toplinska izolacija zadržava toplinsku energiju, ukoliko dođe do lokalno manje temperature (u uglovima, na spojevima materijala različite debljine ili različitih materijala), tamo će doći do kondenzata.

Promotrimo to na jednostavnom primjeru: zamislimo da je u nekoj prostoriji temperatura zraka 22 stupnja te da je relativna vlažnost zraka 60%. Iz tablice je moguće očitati da je temperatura točke rosišta u tom slučaju 13,9 stupnjeva. U prijevodu, kondenzacija počinje pri temperaturi površine od 13,9 stupnjeva, odnosno ukoliko dio zida ili drugog elementa predmetne prostorije ima temperaturu 13,9 stupnjeva ili manju, isti će se orositi.

Tablica 1. Tablica za određivanje točke rosišta [3]

Tablica 1. Tablica za određivanje točke rosišta [3]

Problem TM na postojećim i novim objektima se može ublažiti ili riješiti projektiranjem detalja koji će onemogućiti toplinske gubitke. Česta je pojava toplinskih mostova i kondenziranja sudara zidova, oko i/ili iznad prozora te na spoju balkonske ploče s unutarnjim zidovima. U nastavku donosimo primjere ispravnog projektiranja navedenih detalja.

  1. izolacija atike – na slici je moguće uočiti kontinuitet toplinske izolacije (označena crvenom i narančastom bojom) koja u potpunosti obavija armirano betonsku atiku (nadozid)
Slika 7. Prikaz ispravnog izoliranja atike (nadozida)

Slika 7. Prikaz ispravnog izoliranja atike (nadozida)

2. izolacija kutija za rolete – neovisno o tome je li riječ o roletama koje imaju PVC ili ALU lamele iste je potrebno toplinski izolirati, navedeno se postiže prekrivanjem kutije ETICS sustavom

Slika 8. Prikaz ispravnog izoliranja kutije za rolete

Slika 8. Prikaz ispravnog izoliranja kutije za rolete

3. izolacija stolarije, odnosno vanjskih prozora i vrata ovisi o načinu ugradnje istih u zidove objekta. Prozori i vrata mogu biti uvučeni u odnosu na vanjski zid, poravnati s vanjskim zidom ili pak ispupčeni u odnosu na vanjski zid. U nastavku se nalaze primjeri izoliranja vanjske stolarije. Crvenom kružnicom je označeno preklapanje ETICS sustava s rubom stolarije.

Slika 9. Prikaz ispravnog izoliranja vanjske stolarije - stolarija uvučena u odnosu na vanjski zid

Slika 9. Prikaz ispravnog izoliranja vanjske stolarije – stolarija uvučena u odnosu na vanjski zid

Slika 10. Prikaz ispravnog izoliranja vanjske stolarije - stolarija poravnata s vanjskim zidom

Slika 10. Prikaz ispravnog izoliranja vanjske stolarije – stolarija poravnata s vanjskim zidom

Slika 11. Prikaz ispravnog izoliranja vanjske stolarije - stolarija izvan razine zida

Slika 11. Prikaz ispravnog izoliranja vanjske stolarije – stolarija izvan razine zida

Vlaženje oko vanjske stolarije s unutarnje strane zidova ovisi i o načinu montaže stolarije. Stolarija koja je montirana klasično s vijcima nakon čega su šupljine između okvira i zidova ispunjenje PUR pjenom često vlaži te se na zidovima pojavljuju mrlje i/ili plijesan. Uloga PUR pjene je toplinska i zvučna izolacija, međutim kako bi ona uistinu mogla vršiti svoju funkciju potrebno joj je osigurati suhe uvjete. Ukoliko ne postoji element koji sprječava protok vodene pare to nije moguće ostvariti. Problemom se doskače RAL ugradnjom vanjske stolarije koja može biti učinjena na različite načine: pomoću RAL PVC letvica, folija, brtvenih traka ili folija i ekspandirajuće brtve. Navedene metode osiguravaju vodonepropusnost izvana prema unutra te paropropusnost iznutra prema van. Dakle, u unutarnji prostor ne može ući voda, a sustav može „disati“ odnosno nesmetano izbaciti vodenu paru u okolinu.

RAL montaža prozora može biti i do tri puta skuplja od klasične, međutim ima mnoge prednosti poput povećanja ugodnosti boravka u prostoriji, energetski je učinkovitija te s obzirom da ne dolazi do orošavanja i kondenzata, pridonosi očuvanju konstrukcije.

4. izolacija balkonskih ploča – toplinski most nastaje i kada se balkonska ploča nadovezuje na međukatnu konstrukciju bez adekvatne izvedbe izolacije. Na slici 12. je moguće uočiti povećani toplinski tok na mjestu armiranobetonske balkonske ploče. Problemu se može doskočiti ugradnjom elemenata za prekid toplinskog mosta koji se sastoje od armature i izolacijskog sloja od EPS-a, XPS-a ili mineralne vune.

Slika 12. Povećani toplinski tok na mjestu AB balkonske ploče

Slika 12. Povećani toplinski tok na mjestu AB balkonske ploče

Slika 13. Primjer ugradnje elementa za prekid toplinskog mosta [4]

Slika 13. Primjer ugradnje elementa za prekid toplinskog mosta [4]

Obratite se stručnjacima

Za savjete oko izvedbe ETICS sustava i fasaderskih radova te za angažiranje profesionalaca s dugogodišnjim iskustvom obratite nam se s povjerenjem na broj: 098 955 6548 ili na e-mail: info@dominvest.hr.

________

[1] Toplinski mostovi, predavanja iz kolegija Građevinske fizike na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

[2] Google karte

[3] Köster Izolacijski sustavi Hrvatska, Određivanje točke rosišta i minimalne temperature primjene premaza na bazi reakcijskih smola

[4] Schöck, Efikasna toplinska izolacija za konzolne balkone